Videos relacionados con tecnicas basicas de enfermeria tema 6

Informaciona

Comparte y descubre información

 • Choy Li Fut. Técnicas Básicas de Kung Fu

 • Master choi's - Técnicas Básicas de Boxeo

  Ver video "Master choi's - Técnicas Básicas de Boxeo"

 • Técnicas básicas, Choy Li Fut

  Ver video "Técnicas básicas, Choy Li Fut"

 • SAVATE - técnicas básicas

  Ver video "SAVATE - técnicas básicas"

 • Aplicaciones de las técnicas básicas de puño, Choy Li Fut

  Ver video "Aplicaciones de las técnicas básicas de puño, Choy Li Fut"

 • 08.06 Técnicas básicas de filtrado de datos en Excel

  Ver video "08.06 Técnicas básicas de filtrado de datos en Excel"

 • 08.06 Técnicas básicas de filtrado de datos en Excel

  Ver video "08.06 Técnicas básicas de filtrado de datos en Excel"

 • Técnicas Básicas de Animación

  Resumen de los ejercicios realizados en clase entre Septiembre 2013 y Enero 2014.

  Grado Superior de Animación.
  EASD Serra i Abella
  Curso 2013 - 2014

  1 - Bucle animado
  2 - Animación tradicional 2D (zoótropo)
  3 - Flipbook
  4 - Rotoscopia
  5 - Stop Motion
  6 - Cut Out

  Ver video "Técnicas Básicas de Animación"

 • Tecnicas Basicas de Lectura

  El siguiente video es una herramienta que permitira que los estudiantes logren comprender las tecnicas basicas de lecturas que son aplicadas para la comprension de textos en ingles.

  Ver video "Tecnicas Basicas de Lectura"

 • Instalarán mesa técnica entre sector productivo, Industrias Básicas y Cencoex

  El ministro para la Industria, Wilmer Barrientos, propuso la realización de una mesa técnica para el trabajo y la seguridad laboral, así como la suspensión de requisitos para la adquisición de fianzas en contratos de fiel cumplimiento

  Ver video "Instalarán mesa técnica entre sector productivo, Industrias Básicas y Cencoex"

 • Tecnica 7 Secundaria Basica

  Video institucional de la Técnica 7 de Avellaneda, José Hernández..

  Ver video "Tecnica 7 Secundaria Basica"

 • inazuma eleven las todas las tecnicas y avatares de los temas

  Ver video "inazuma eleven las todas las tecnicas y avatares de los temas"

 • Tecnica Natación Patada de delfín

  En este video aprenderemos como realizar correctamente la técnica para la patada de delfín. Déjanos tus comentarios sobre temas que te gustaría que ...

  Ver video "Tecnica Natación Patada de delfín"

 • Técnicas de Oratoria - Clases de Oratoria

  http://cursodeoratoriaonline.com Hola a todos, aqui les presento un video el cual enseña algunas técnicas para hablar bien en público, se tratan puntos como por ejemplo, el control del miedo de hablar en público, el cuido de la voz. Para más recursos y técnicas de oratoria, visita nuestro sitio:

  http://cursodeoratoriaonline.com

  Con ello podrás descargar el audio libro "7 Sencillas Técnicas para Dominar los Nervios al Hablar en Público"

  curso de oratoria
  curso oratoria
  discursos de oratoria
  temas de oratoria
  ejemplos de oratoria
  tecnicas oratorias

  Ver video "Técnicas de Oratoria - Clases de Oratoria"

 • Reflexion autoconcepto

  Consisteix en una reflexió sobre l’autoconcepte a través d’un conte on s’explica la importància de saber el que som. El conte narra la història d’un arbre que no sabia que ho era.

  Ver video "Reflexion autoconcepto"

 • La caja de puzzle de Thorndike

  Que penseu que defendria la teoria conductista sobre la resolució de problemes? Els conductistes, a pesar de que van renunciar a molts aspectes de l’estudi del pensament , els agradava estudiar els processos de assaig i error. El raonament i la solució de problemes s’han tractat com àrees de investigació diferents en la teoria conductista tot i que actualment es sap que per a solucionar un problema s’han de posar en marxa diversos processos de raonament , per això en la realitat , es difícil dividir la investigació sobre la resolució de problemes i altres processos de raonament.

  Ver video "La caja de puzzle de Thorndike"

 • Autoconcepto y autoestima

  Ver video "Autoconcepto y autoestima"

 • Esquemas mentales. Psicologia cognitiva

  Ver video "Esquemas mentales. Psicologia cognitiva"

 • Los valores humanos

  És un vídeo sobre l’ensenyament dels valors humans en Secundària. Valors com el respecte, la tolerància, la sinceritat, la comunicació, el diàleg, la responsabilitat, la solidaritat, la generositat, la humilitat, la superació, la motivació, l’ànim i l’èxit

  Ver video "Los valores humanos"

 • Kohlberg's Theory of Moral Development

  Consisteix en una espècie de power point on s’explica un poc la biografia de Kohlberg i també les característiques de cada un dels estadis.

  Ver video "Kohlberg's Theory of Moral Development"

 • Dilema ético 'Paola y el diagnstico de Carlitos'

  Ver video "Dilema ético 'Paola y el diagnstico de Carlitos'"

 • Naturaleza y Altruismo

  Proposta biològica sobre la conducta prosocial i altruista, parteix de que es una conducta que es comparteix entre espècies, no es especificament de l'ésser humà. Empatia i simpatia, capacitats en certa forma biològiques.

  Ver video "Naturaleza y Altruismo"

 • Teoria del desarrollo moral de Kohlberg

  En aquest vídeo es pot observar com la teoria del raonament sociomoral de L. Kohlberg es produeix en diferents estadis en funció de l’edat.

  Ver video "Teoria del desarrollo moral de Kohlberg"

 • Experimento conducta prosocial

  En aquest vídeo es veu una xica caminant i se li cauen papers a terra, passa una xica i no li fa cas però després vénen dues xiques i l’ajuden a arreplegar els papers

  Ver video "Experimento conducta prosocial"

 • Cambiar la educación para cambiar el mundo

  Tracta sobre la importància de canviar l’educació per a poder canviar el món. L’educació és l’essència del canvi. A més, tracta de transmetre la importància que tenen els comportaments dels pares en l’educació dels fills i les filles.

  Ver video "Cambiar la educación para cambiar el mundo"

 • Educar para fabricar ciudadanos (Parte 2)

  Com ha de desenvolupar-se el nostre sistema educatiu per a formar ciutadans capaços de fer front als reptes de la societat del segle XXI? Es tracta d’una conferència de diverses autoritats que parlen sobre aquesta temàtica i incideixen en la importància de que siga el sistema educatiu i els mestres els que eduquen en valors per a formar ciutadans responsables i amb capacitat de discernir.

  Ver video "Educar para fabricar ciudadanos (Parte 2)"

 • La inteligencia emocional

  La intel•ligència emocional, es una forma de interactuar que té molt amb conte el sentiments i que engloba habilitats com el control de impulsos,autoconsciència, motivació, entusiasme i la empatia. Aquestes habilitats configuren rasgos com la compassió o el altruisme, que està demostrat ser indispensables per a una bona adaptació social.
  Així una persona empàtica estarà molt més adaptada a les senyals socials que indiquen el que els altres necessiten o volen,millorant com hem dit la seva adaptació.

  Ver video "La inteligencia emocional"

 • Hay Razones Para Creer En Un Mundo Mejor

  Anunci d'una marca de refresc on s'indica el potencial que tenim per cambiar el mon.

  Ver video "Hay Razones Para Creer En Un Mundo Mejor"

 • Creatividad en la solucion de problemas

  Conegueu algun autor o haveu llegit algun document sobre la resolució dels problemes? Thordike estudià els processos de assaig i error , que permetia els gats escapar de caixes problema .

  Ver video "Creatividad en la solucion de problemas"

 • Somos lo que vemos

  Proposta observacional sobre la imitació de les conductes, entre elles les prosocials.

  Ver video "Somos lo que vemos"

 • La mente crea significado

  En este vídeo, Tom Wujec ens demostra com les imatges i mapes mentals poden ser usades conjuntament per al treball en equip en la resolució de problemes i presa de decisions, creant un mapa mental col·lectiu amb una simple pissarra.

  Ver video "La mente crea significado"

 • RSU Responsabilidad Social Universitaria

  La UNED es suma a la important iniciativa de la RSU, de gran importància per formar no només bons profesionals sino ciutadans amb sentit crític i compromesos amb el desenvolupament participatiu de la seua comunitat i la inclusió social dels més vulnerables.

  Ver video "RSU Responsabilidad Social Universitaria"

 • Iniciativa

  Aquest video simbolitza la Responsabilitat Social del més joves dins de una societat. Trobem una actitud pasiva dels adults front a un problema que els afecta ( en aquest cas es simbolitza amb un arbre en mig de la carretera) només la iniciativa dels xiquets aconsegueix que s´acabe el problema.

  Ver video "Iniciativa"

 • Cadena de Favores

  vídeo sobre la pel•lícula "Cadena de favors", ens sembla un gran exemple (a més d'una gran pel•lícula) de com el professor implica als seus alumnes i els convida a dur a terme un projecte i posar-ho en pràctica “Think of an idea to change our world. And put i tinto ACTION” . Així el nen desenvolupa una gran idea, una conducta pro social on cada persona ha d'ajudar a tres persones produint així la cadena de favors

  Ver video "Cadena de Favores"

 • El juicio moral depende de las emociones

  Mataries a deu persones per a salvar el teu fill? Totes les persones diuen que no, encara que reconeixen que deurien dir que sí. Per què no ho fan?. Un estudi demostra de forma experimental que les emocions tenen un paper fonamental per a elaborar els judicis morals.

  Ver video "El juicio moral depende de las emociones"

 • Experimento conducta de ayuda

  En aquest vídeo una dona es desmaia i al principi no li fa cas ningú però després una xica es queda mirant i al final s'acosta a ajudar-la i a poc a poc es van aturant més persones a ajudar-la

  Ver video "Experimento conducta de ayuda"

 • El Altruismo como base del Nazismo

  Hitler va utilitzar l'altruisme, els valors de defensa del poble, la lleialtat a la pàtria i a l'altruisme de defensar els seus ideals sense esperar recompensa.

  Ver video "El Altruismo como base del Nazismo"

 • Torres de Hanoi

  El problema consisteix en diversos disquets que es troben al poste A. La meta es situar tots els disquets al poste C amb les següents restriccions: sols es pot menejar un disquet cada vegada, un disquet mai pot situar-se sobre un disquet més petit que ell mateix, i el poste del centre (B) pot emprar-se per al moviments
  Aquest problema es prou difícil ja que exigeix operacions perceptives, estratègies complexes per seqüènciar els moviments, demandes importants de la memòria operativa...

  Ver video "Torres de Hanoi"

 • El efecto de clase puzzle (Eliot Aronson)

  El video no tracta la responsabilitat social explícitament però resulta interesant perquè mostra la cooperació en clase front a la individualització i la competició dels alumnes en
  l´aula.

  Ver video "El efecto de clase puzzle (Eliot Aronson)"

 • Habilidades del Pensamiento

  En aquest video es fa una diferenciació entre el pensament analític i el pensament creatiu mitjançant exemples de documents audiovisuals. El pensament creatiu ens ajuda a l’hora de resoldre un problema

  Ver video "Habilidades del Pensamiento"

 • Principios morales universales 2/3

  El psicòleg Quim de Marimon ens parla dels resultats d’un eperiment realitzat amb animals per a medir el narcisisme o la empatia.

  Ver video "Principios morales universales 2/3"

 • La creatividad

  Ver video "La creatividad"

 • Educar para fabricar ciudadanos (Parte 1)

  Com ha de desenvolupar-se el nostre sistema educatiu per a formar ciutadans capaços de fer front als reptes de la societat del segle XXI? Es tracta d’una conferència de diverses autoritats que parlen sobre aquesta temàtica i incideixen en la importància de que siga el sistema educatiu i els mestres els que eduquen en valors per a formar ciutadans responsables i amb capacitat de discernir.

  Ver video "Educar para fabricar ciudadanos (Parte 1)"

 • Las dos caras de la moneda. Dilema moral: embarazo no deseado

  Curtmetratge titulat "Les dos cares de la moneda", presentem el dilema moral que ocorre quan una xica queda embarassada sent un embaràs no desitjat.

  Ver video "Las dos caras de la moneda. Dilema moral: embarazo no deseado"

 • Diadema de ondas cerebrales

  En este vídeo es presenta un innovador mètode d'unir la tecnologia amb els nostres propis pensaments. L'interessant d'este projecte és l'ús de les representacions mentals per a 'moure' objectes físics o virtuals.

  Ver video "Diadema de ondas cerebrales"

 • Que es la Responsabilidad Social en la Educacin

  Aquest vídeo ens mostra els passos que cal seguir per realitzar un pla de Responsabilitat Social Corporativa, així com una memòria de sustentabilitat.

  Ver video "Que es la Responsabilidad Social en la Educacin"

 • Responsabilidad Social Empresarial

  Empresa dedicada a l’assessorament empresarial per a complir les normatives de Responsabilitat Social recomanades per les nacions unides i imposades en alguns casos a països llatinoamericans. Ací es pot veure com la RSE ha cobrat importància al nostre món actual, fins a elaborar lleis dedicades a aqueixes matèries, permetent crear (com en aquest cas) empreses que es dediquen a la supervisió de totes aquestes matèries.

  Ver video "Responsabilidad Social Empresarial"

 • Plan de responsabilidad social corporativa

  Aquest vídeo ens mostra els passos que cal seguir per realitzar un pla de Responsabilitat Social Corporativa, així com una memòria de sostenibilitat.

  Ver video "Plan de responsabilidad social corporativa"

 • Solución de un problema de lógica

  En aquest video es presenta de forma gràfica com resoldre un problema de lògica on es té que averiguar les característiques de cada persona a partir de unes premisses.

  Ver video "Solución de un problema de lógica"

 • Inferencia Logica part 02

  Ver video "Inferencia Logica part 02"

 • Educar para fabricar ciudadanos (Parte 3)

  Com ha de desenvolupar-se el nostre sistema educatiu per a formar ciutadans capaços de fer front als reptes de la societat del segle XXI? Es tracta d’una conferència de diverses autoritats que parlen sobre aquesta temàtica i incideixen en la importància de que siga el sistema educatiu i els mestres els que eduquen en valors per a formar ciutadans responsables i amb capacitat de discernir.

  Ver video "Educar para fabricar ciudadanos (Parte 3)"

 • Completar o Liberarte esta lista te ayudará

  http://blogdelcoach.com/lista-de-cosas-por-completar/ - Técnica de la "lista de cosas pendientes" para avanzar liberandote de esos temas pendientes que no quieres o no puedes completar, y reforzando los importantes para que los completes y te liberes

  Ver video "Completar o Liberarte esta lista te ayudará"

 • Las fases de un interrogatorio (caso 2)

  La fase interrogatorio tiene un valor muy singular ya que es donde se van a cubrir todas las interrogates del EEI. Las técnicas básicas del interrogatorio y las técnicas de cuestionamiento.
  Aunque no hay punto fijo en el cual la fase de enfoque termina y la fase de cuestionamiento empieza, generalmente la fase de cuestionamiento comienza cuando el PGE empieza a contestar preguntas pertinentes a los objetivos especificos del interrogatorio.
  Las preguntas deben ser lo suficientemente compresivas como para asegurar que el tema de interés esta completamente explotado.
  Las respuestas se deben obtener para establecer:
  Quién, Qué, Cuándo, Donde, Por qué, Cómo
  Las preguntas se deben presentar en una secuencia logica para estar seguro de que los temas significativos no sean descuidados. Con frecuencia se emplea una serie de preguntas siquiendo un secuencia ctonólogica de sucesos, pero este no es de ninguna manera el unico método logico de hacer preguntas.

  Ver video "Las fases de un interrogatorio (caso 2)"

 • Clubes de ciencias - Presidencia del Uruguay

  Para estudiantes de educación formal, o bien grupos que no pertenezcan a dichos sistemas de educación formal, se denominan CLUBES DE CIENCIA EXTRACURRICULARES. Estos últimos incluyen a todas aquellas organizaciones sociales como clubes deportivos, hogar de abuelos, distintas ong’s, asociaciones de padres o un grupo de niños, jóvenes o adultos que desean reunirse y organizarse como club de ciencia.
  ORGANIZACIÓN en áreas y categorías.
  Las primeras son las correspondientes a campos de conocimiento:
  • Ciencias Naturales y Exactas,
  • Ciencias Sociales,
  • Educativas y Humanas,
  • Ciencias Tecnológicas.
  En cada una de dichas áreas encontramos las siguientes categorías:
  1. ABEJITAS Educación Inicial
  2. COLIBRÍ Educación Primaria Básica
  3. CARDENAL Educación Primaria Superior
  4. CHURRINCHE Educación Media Básica (1º, 2º y 3º del Ciclo Básico).
  Educación Media (Rural) niveles 7º, 8º y 9º
  5. CHAJÁ Educación Media Superior (1º, 2º y 3º del Bachillerato)
  6. ÑANDÚ Alumnos de formación terciaria (formación docente, escuelas técnicas, estudiantes universitarios, etc.).
  7. TERO Personas mayores de 18 años.
  Leer más en http://www.latu.org.uy/espacio_ciencia/es/images/RedPop/EdNoFormal/031.pdf

  Ver video "Clubes de ciencias - Presidencia del Uruguay"

 • Gran Turismo 6 SUBARU IMPREZA Sedan WRX STI spec C Type Liga Gornergrat Riffelsee HD

  El Subaru Impreza es un automóvil de turismo del segmento C producido por el fabricante japonés Subaru desde el año 1992. La segunda generación del Impreza fue lanzada en 2001, y la tercera fue presentada al público en 2007. Su principal rival es el Mitsubishi Lancer.

  El Impreza ha existido con carrocerías cupé de dos puertas, sedán de cuatro puertas y familiar de cinco puertas, todos con puertas sin marco hasta el 2006. Todos los Impreza han incorporado motores de gasolina con motor disposición bóxer, y tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas. Cada generación del Impreza comparta plataforma con la generación correspondiente del Subaru Forester, que es un automóvil todoterreno.

  La primera generación del Impreza fue puesta a la venta en octubre de 1992. Inicialmente estaba disponible con carrocerías sedán de cuatro puertas (código de fabricación: GC) y familiar de cinco puertas (GF); a fines de 1995 se agregó una variante cupé de dos puertas (GM), similar en silueta a la sedán, todos con puertas sin marco. Las cajas de cambios eran una manual de cinco marchas y una automática de cuatro marchas.

  Los motores eran todos de gasolina y cuatro cilindros opuestos. Las versiones normales eran atmosféricas de 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 y 2.5 litros de cilindrada. El Impreza WRX o Impreza GT Turbo, como se denomina la versión deportiva, incorporaba un 2.0 litros con turbocompresor que desarrollaba de 211, luego 218 CV de potencia máxima, salvo en Japón, donde tuvo potencias máximas de 240, 260 y 280 CV.

  En 1994 se introdujo una versión más radical llamada Impreza STi (siglas de Subaru Tecnica International, la división deportiva de Subaru). Su motor de 2.0 litros llevaba un turbocompresor más grande, que le permitía alcanzar entre 250 y 280 CV de potencia máxima.

  En España, las versiones disponibles eran 1.6 GL 4WD, 1.8 GL 4WD y 2.0 el Sport 4WD. A partir de 1997, la gama era el Sport 4WD y 2.0 4WD de 2.0 GL, junto con Turbo 2000. Los modelos del sedán y de la ventana trasera no estaban disponibles con dos ruedas motrices después de 1996. Impreza STI 22B Es una versión especial y a la vez limitada del Impreza STI.En marzo de 1998, Subaru lo lanzó para commemorar su 40 aniversario.Tiene 400 unidades oficiales y 426 en total.Se cree que el nombre 22B es por el 2.2 litros y la B que hacía referencia a la suspención Bilstein, pero era un error.

  El Impreza de segunda generación, lanzado al mercado en el año 2000, mantuvo el esquema de gama de motores de gasolina y carrocerías sedán (código de fabricación: GD) y familiar (GG) , dejando de la variante coupé. El Impreza recibió dos reestilizaciones en 2003 y 2006, identificables por la forma de los faros: el original tenía faros delanteros con forma de ojos de insecto; el Impreza 2003 pasó a incorporar faros y parrilla rectangulares; y el Impreza 2006 tenía rasgos de aeronaves. Entre 2004 y 2006, el Impreza se vendió en Estados Unidos también rebautizado como «Saab 9-2X» y con diferencias estéticas.

  Según el motor, el Impreza se ofrece con cajas de cambios manuales de cinco o seis marchas y automática de cuatro marchas. Las versiones básicas llevaban un 1.6 litros de 95 CV o un 1.8 litros de 105 CV, y las más equipadas un 2.0 litros de 215 ó 160 CV y un 2.5 litros, en todos los casos atmosféricos.

  El motor del WRX era un 2.0 litros turboalimentado de entre 218 y 250 CV, y el STi poseía un 2.0 litros con doble turbocompresor de 260 hasta 280 CV. En cambio, las versiones del WRX vendidas en Estados Unidos desde la línea 2006 poseían un 2.5 litros con turbocompresor de 234 CV, y el STi llevaba ese motor potenciado hasta los 280 CV, siendo la versión STi más potente.

  El Impreza WRX de Estados Unidos se incluyó en la «Lista de los Diez Mejores Automóviles» de la revista estadounidense Car and Driver en las ediciones 2002 y 2003, y su motor fue nombrada «Motor Internacional del Año» en la categoría 2.0 a 2.5 litros.

  La segunda generación del Impreza abarcó 3 modelos distintos, que solo se diferenciaban en la parrilla, faros y terminaciones en la parte delantera y detalles. El alerón pequeño trasero fue remplazado por uno alto, similar al del Mitsubishi Lancer Evolution y se mantuvieron las características del motor.

  Ver video "Gran Turismo 6 SUBARU IMPREZA Sedan WRX STI spec C Type Liga Gornergrat Riffelsee HD"

 • 开始推手.Kāishǐ tuīshǒu.

  El contenido apunta a interesar al público por la práctica y entrenamiento del 推手 (Tuīshǒu), solo se muestran ejercicios y técnicas básicas sin pretensión Tutorial de enseñanza, existen algunos errores que se han incluido de ex-profeso debido a que el video apunta a motivar a la iniciación y en esta etapa del aprendizaje los errores son comunes, por ejemplo: el control fallido del codo, la elevación del centro de gravedad del ejecutante, las in-coordinaciones, .... etc., etc.

  Ver video "开始推手.Kāishǐ tuīshǒu."

 • Curso de reparación de celulares

  Curso de reparación de celulares -Acceda ahora al curso de reparación de celulares
  http://empleosparacolombia.blogspot.com/2015/04/curso-de-reparacion-de-celulares.html

  Curso de reparación de celulares: El más completo moderno curso de reparación de celulares para ganar dinero desde el inicio del curso de reparación de celulares.

  ¿Porque estudiar este curso de reparación de celulares?
  https://www.youtube.com/watch?v=XoGJbaPrySw

  Curso de reparación de celulares si eres ESTUDIANTE: Con el curso de reparación de celulares te formarás como TÉCNICO y tendrás nuevas oportunidades en el mercado laboral.
  Curso de reparación de celulares si estás DESEMPLEADO: Con este curso de reparación de celulares podrás optar a trabajar en una de las profesiones con más futuro o montar tu propia empresa de REPARACIÓN.
  Curso de reparación de celulares si estás TRABAJANDO: Este curso de reparación de celulares actualizará tus conocimientos.
  Curso de reparación de celulares si eres AUTÓNOMO: Podrás aprender gracias a este curso de reparación de celulares una nueva profesión con futuro.
  Curso de reparación de celulares si eres EMPRESARIO: Podrás formar a tus empleados con el curso de reparación de celulares.

  Además este curso de reparación de celulares cuenta con las siguientes características.
  Características curso de reparación de celulares
  Curso de reparación de celulares es teórico-práctico para aprender a reparar móviles de cualquier marca de las disponibles actualmente.
  Herramientas y equipo especial para el curso de reparación de celulares: Aprenderá a utilizar los equipos presentes en un servicio técnico, fuente de alimentación, multímetro, estación de aire caliente, estación de soldadura, microscopio, cubeta de ultrasonidos.
  Objetivos curso de reparación de celulares: Manejar las tecnologías de la comunicación celular móvil. Conocer la operación, programación y mantenimiento de un teléfono. Utilizar las técnicas del mantenimiento preventivo y correctivo de un teléfono celular. Este curso de reparación de celulares está destinado a personas que deseen reparar teléfonos móviles y tablets.
  Metodología curso de reparación de celulares: La metodología de enseñanza de práctica es de un 70% y un 30% de teoría.

  Temario curso reparación de celulares

  - Tema 1 curso de reparación de celulares: Fundamentos de la telefonía.
  - Tema 2 curso de reparación de celulares: Reconocimiento partes de la tarjeta
  - Tema 3 curso de reparación de celulares: Procedimientos de reparación.
  - Tema 4 curso de reparación de celulares: Diagnóstico rápido de fallas.
  - Tema 5 curso de reparación de celulares: Manual de reparación de iphones.
  - Tema 6 curso de reparación de celulares: Glosario de términos.
  - Tema 7 curso de reparación de celulares: Fallas más comunes.
  - Tema 8 curso de reparación de celulares: Varios.
  - Tema 9 curso de reparación de celulares: Liberación manejo cajas y flasheo.
  - Tema 10 curso de reparación de celulares: Extra de conocimiento base.


  Este curso de reparación de celulares cuenta con increíbles ventajas

  Con el curso de reparación de celulares tendrás la oportunidad de tener tu propio negocio.
  Gracias a este curso de reparación de celulares podrá ofrecer aquello que las personas buscan y realmente utilizan.
  Generarás ingresos mensuales sorprendentes en base a tu propio esfuerzo y a este curso de reparación de celulares.
  El negocio es tuyo y lo puedes empezar desde tu casa con sencillas herramientas.
  Con el curso de reparación de celulares podrás trabajar por tu cuenta y dispones de tus propios horarios de la forma que elijas.

  Ver video "Curso de reparación de celulares"

 • Conoce las diferentes maneras de cargar a un bebé

  Un hombre muestra técnicas básicas para cargar bebés como “sujetarlo de manera estándar sobre el hombro” a técnicas más complejas como “esconder tu ‘panza chelera’”.

  Video cortesía de El Comercio

  Ver video "Conoce las diferentes maneras de cargar a un bebé"